معرفی
پرسش های متداول
مدارک لازم جهت پذیرش بیماران چیست؟ 
مدارک لازم  برای پذیرش شامل شناسنامه و دفترچه یا کارت یا مدرک بیمه میباشد
پذیرش بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان چگونه است؟
 بیمار در بدو ورود به بیمارستان به پذیرش در بخش اورژانس مراجعه نموده مدارک خود شامل شناسنامه و دفترچه یاکارت بیمه (در صورت تحت پوشش بودن ) را ارائه مینماید و فرم پذیرش برای او تکمیل و اجازه اقدامات درمانی توسط وی کتبا و با ثبت اثرانگشت داده میشود.در صورت داشتن دستور بستری از مطب یا درمانگاه تخصصی یا صدور دستور بستری از طریق بخش اورژانس پس از تشکیل پرونده و اقدامات لازم و در صورت نیاز نمونه گیری برای آزمایشات و عکسبرداری و پوشیدن لباس بخش  با پرونده و به همراه بیمار از بخش اورژانس به بخش مربوطه منتقل میگردد.

مدارک مورد نیاز برای بیمه شدگان هنگام ترخیص چیست؟
بیمه روستایی
تمامی روستائیان گرامی را با دادن دفترچه بیمه پوشش میدهد
الف- موارد اورژانس:
فتوکپی صفحه اول دفترچه روستایی 
دستور بستری توسط پزشک که در آن علت بستری و تشخیص اورژانس قید شده باشد 
کپی شناسنامه بیمار
ب- موارد غیر اورژانس:
 ارجاع بیمار از سوی پزشک روستا که در برگ دفترچه روستایی نوشته شده و دارای مهر و امضا و کد پزشک روستا باشد دستور بستری صادر شده  که یا در درمانگاه تخصصی بیمارستان توسط پزشک متخصص نوشته شده و یا از سوی متخصصی که طرف قرارداد بیمه در مطب است که در هر دو صورت شرط قبلی (معرفی پزشک روستا) و درج دستوربستری در برگ دفترچه بیمه روستایی الزامیست.
فتوکپی صفحه اول دفترچه روستایی 
کپی شناسنامه بیمار 
روستائیان گرامی در صورت نداشتن دفترچه باید به اداره بیمه یا نماینده مقیم بیمه مراجعه کنند.
بیماران بی بضاعت
مراجعه به مددکار اجتماعی و تکمیل فرم مربوطه
فتوکپی شناسنامه
من در حال حاظر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستم برای استفاده از خدمات بیمارستان چکار میتوانم انجام دهم؟
اگر ساکن روستا میباشید برای دریافت دفترچه بیمه به اداره بیمه مراجعه فرمائید 
اگر ساکن شهر هستید با مراجعه به اداره بیمه حتی پس از بستری بیمه روی تخت شوید (توضیح بیشتر)
در صورت داشتن مشکل در پرداخت هزینه به مددکاری اجتماعی مراجعه فرمائید.

روند ترخیص در بیمارستان چگونه است؟
پس از ثبت دستور ترخیص بیمار در پرونده بیمار توسط پزشک معالج یا اعزام بیمار به مرکز دیگر و یا ترخیص با رضایت شخصی پرونده پس ازرسیدگی وانجام روند اداری در بخش به واحد ترخیص ارسال میگردد و در آنجا در صورت کامل بودن مدارک بیمار جهت ترخیص و تایید نماینده بیمه مربوطه صورتحساب هزینه های درمانی تنظیم و فیش مبلغ واریزی جهت واریز هزینه به صندوق به بیمار یا همراه وی تحویل میگردد و پس واریز هزینه به صندوق و ارائة فیش پرداخت به ترخیص نسخه بیمارستان به پرونده الصاق و برگ اجازه ترخیص از بخش جهت بیمار صادر میشود و با تحویل آن به مسئول بخش بیمار مجاز به ترک بیمارستان میباشد .
دریافت صورتحساب مشروط به تسویه حساب کامل با بیمارستان و نداشتن بدهی یا تخفیف می باشد.
 
روند درخواست مدارک از مدارکپزشکی چگونه می باشد؟
 درخواست شخصی 
برای متقاضی فرم درخواست مدارک تکمیل می شود که باید از بستگان درجه یک بیمار باشد و سپس به دستور ریاست بیمارستان یا نماینده قانونی وی رسیده پس از آن و طبق دستور ذیل فرم درخواست از مدارک درخواست شده کپی تهیه و به مهربرابر اصل ممهور میگردد و تحویل متقاضی میشود توجه  برای هربیمار فقط یک سری مدارک با درخواست شخصی تحویل میگردد.
درخواست ارگانها و سازمانهای ذی صلاح
نامه کتبی و معتبر از سازمانها و کمیسیونهای پزشکی و ادارات ذی صلاح یا مراجع قانونی و قضائی به دستور ریاست بیمارستانی فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان رسیده جهت ادامه گردش کار تحویل مدارک پزشکی میگردد که رونوشت برابر اصل شده مدارک درخواستی نهاد مربوطه  در پاکت سربسته و حسب مورد تحویل فرد یا مرجع ذی صلاح میگردد.
 
در بیمارستان شهید رجایی قزوین چه عملهای جراحی انجام میشود؟
جواب: انجام کلیه اعمال جراحی عمومی شامل :
 آپاندکتومی،هرنی ، کوله سیستکتومی، تراکئوستومی،تیروئیدکتومی ،همورئید ،سینوس پایلونیدال ، سینوس سینویال، ماستکتومی،انواع بیوپسی ،انواع کانسر های دستگاه گوارش ،ترمیم عصب ، شکستگی های فک
-اعمال جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات:
تومور مغز ، دیسکهای کمر و گردن، خونریزیهای مغزی در اثر ضربه، آنومالیهای مادرزادی مغز و اعصاب
-اعمال جراحی اورتوپدی:
 انواع شگستگی های اندام،بریدگی های تاندون و عصب ، آنومالیهای مادرزادی اورتوپدی و...
-همچنین بخش اتاق عمل سوختگی واقع در طبقه همکف ، انجام اعمال جراحی سوختگی شامل :
دبریدمان ، فاشیوتومی و ترمیم سوختگی و ....
- انجام کلیه اعمال جراحی سرپایی شامل:چست تیوب گذاری؛ کتدان و دبریدمان و ...CVP Line
- ارائه آموزش های علمی و عملی به رزیدنت های جراحی و بیهوشی
- ارائه آموزش های علمی و عملی به دانشجویان رشته اتاق عمل ،پرستاری و یا بیهوشی
 
آیا در قبال پذیرش بیماران تصادفی هزینه ای دریافت خواهد شد؟
جواب:خیر در صورت ارائه کروکی تصادف هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد شد
 
در صورت داشتن شکایت به کجا باید مراجعه کنم؟
در صورت داشتن شکایت میتوانید
1- با مراجعه حضوری به دفتر رسیدگی شکایات (دفتر پرستاری)  و پر کردن فرم شکایت خود را مطرح نمایید
2- به صورت مراجعه غیر حضوری با تلفن های :02833335800 صبحها با داخلی 208 و 209 و عصرو شب با داخلی 203
3- اینترنتی با مراجعه به همین سایت و پر کردن فرم اینترنتی