اخبار دو ستونی
درمان 328 بیمار در تاسوعا و عاشورا در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین
در روزهای آغازین مهر ماه سال 1396 و در ایام تاسوعا و عاشورا، آنگاه که همه به سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) مشغول بودند، 328 بیمار در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین مورد درمان قرار گرفتند.
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین در این رابطه گفت: از 328 بیماری که در این دو روز به این مرکز مراجعه کردند، 120 تن به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند و 94 تن جراحی شدند. وی ادامه داد که 1825 تست آزمایش خون، 1810 عکس رادیولوژی، 205 سی تی اسکن و 60 سونوگرافی انجام شد.
 
افزایش مصدومان تصادف و نزاع، نسبت به سال قبل
 مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، بیشترین موارد ارجاعی در این دو روز را بیماران تصادفی و نزاعی دانست که نسبت به سال گذشته 10 درصد بیشتر شده بود.
 
 
امتیاز دهی