معرفی
 
رییس بخش ارتوپدی زنان:سید احمد مرتضوی ماچیانی(متخصص ارتوپدی)
رییس بخش جراحی اعصاب زنان:دکتر سید مهران مولوی شیرازی(متخصص جراحی مغز و اعصاب)
مسوول پرستاری: الهام شالی پور
شماره تلفن بخش : داخلی 328-327 -      02833335800
ظرفیت بخش:30تخت
بیماران بستری در بخش :
بیماران مرتبط با مشکلات ارتوپدی و نیازمند اعمال جراحی ارتوپدی
بیماران مولتیپل ترومایی جراحی اعصاب
 بیماران جراحی اعصاب
 
فعالیت های بخش :

1- ارائه اقدامات درمانی، حمایتی نگهدارنده جهت بیماران مرتبط با مشکلات ارتوپدی و نیازمند اعمال جراحی ارتوپدی، بیماران مولتیپل ترومایی جراحی اعصاب، بیماران جراحی اعصاب

2- انجام آزمایشات ، مشاورات و پیگیری اقدامات تشخیصی و درمانی بیماران

3-ارائه خدمات حمایتی شامل فیزیوتراپی و رژیم های غذایی و ...

4- ارائه خدمات به بیماران  Post Icu

5- پیگیری تهیه وسایل عمل موردنیاز بیماران ارتوپدی و اعصاب

6- بستری نمودن بیماران جهت جراحی و انجام مراقبتهای قبل و بعد از عمل. مانند آپاندیسیت ، سنگ کیسه صفرا ، همورویید، انواع کانسر(سینه – معده - روده و ....)، انواع هرنی و ...

7- بستری نمودن بیماران پس از جراحی های اورژانسی و بیماران بستری در ICU، ، Post ICU و انجام مراقبتهای بعد از عمل مانند ترومای قفسه صدری و شکم ، طحال، گذاشتن چست تیوب و ...

8-  بستری نمودن بیماران ترومایی جهت بررسی بیشتر از نظر بالینی

9-  بستری نمودن بیماران دارای مشکلات پس از جراحی مانند عفونت محل جراحی و نیز بیماران دارای عفونت زخم ها و زخم بستر

10- بستری نمودن بیماران ترمیمی، گرافت و ... می باشد.

در این بخش به دلیل لزوم رعایت طرح انطباق همراه بیماران ترجیحا می بایست خانم باشند .