معرفی
 
رییس بخش ارتوپدی زنان:سید علی سجادی(متخصص ارتوپدی)
رییس بخش جراحی اعصاب زنان:دکتر سید مهران مولوی شیرازی(متخصص جراحی مغز و اعصاب)
مسوول پرستاری:زهرا خانبان
شماره تلفن بخش : داخلی 328-327 -      02833335800
ظرفیت بخش:30تخت
بیماران بستری در بخش :
بیماران مرتبط با مشکلات ارتوپدی و نیازمند اعمال جراحی ارتوپدی
بیماران مولتیپل ترومایی جراحی اعصاب
 بیماران جراحی اعصاب
 
فعالیت های بخش :

1- ارائه اقدامات درمانی، حمایتی نگهدارنده جهت بیماران مرتبط با مشکلات ارتوپدی و نیازمند اعمال جراحی ارتوپدی، بیماران مولتیپل ترومایی جراحی اعصاب، بیماران جراحی اعصاب

2-انجام آزمایشات ، مشاورات و پیگیری اقدامات تشخیصی و درمانی بیماران

3-ارائه خدمات حمایتی شامل فیزیوتراپی و رژیم های غذایی و ...

4- ارائه خدمات به بیماران Post Icu

5- تهیه وسایل عمل موردنیاز بیماران ارتوپدی و اعصاب توسط خود بخش. 

 
در این بخش به دلیل لزوم رعایت طرح انطباق همراه بیماران ترجیحا می بایست خانم باشند .