معرفی
 رییس بخش جراحی مردان:دکتر احمد ابراهیمی (متخصص جراحی عمومی- فوق تخصص ترمیمی)
مسئول بخش: خانم فریبا میرزایی ( کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش : داخلی 339 -340          02833335800
ظرفیت بخش:35 تخت
 
بیماران بستری در بخش
بیماران مرتبط با مشکلات جراحی و نیازمند اعمال جراحی
 
فعالیت های بخش :
  1. بستری نمودن بیماران جهت جراحی و انجام مراقبتهای قبل و بعد از عمل. مانند آپاندیسیت ، سنگ کیسه صفرا ، همورویید، انواع کانسر(سینه – معده  روده، انواع هرنیو ....)، و
  2.  بستری نمودن بیماران پس از جراحی های اورژانسی و بیماران بستری در ICU، ، Post ICU و انجام مراقبتهای بعد از عمل مانند ترومای قفسه صدری و شکم ، طحال، گذاشتن چست تیوب و ...
  3. ستری نمودن بیماران ترومایی جهت بررسی بیشتر از نظر بالینی
  4. بستری نمودن بیماران دارای مشکلات پس از جراحی مانند عفونت محل جراحی و نیز بیماران دارای عفونت زخم ها و زخم بستر
  5. بستری نمودن بیماران ترمیمی، گرافت و ... می باشد.
  6. این بخش به دلیل لزوم رعایت طرح انطباق همراه بیماران ترجیحا می بایست آقا باشند