معرفی

رییس بخش
ICU:دکترسیامک یعقوبی (فلوشیپ بیهوشی)
مسوول پرستاری:فرزانه مافی(کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش : داخلی 325 -326         02833335800
 ظرفیت:19تختبیماران بستری در بخش
ICU :
 بیمارانی که قبل یا بعد از عمل جراحی ( عمومی ، جراحی اعصاب ، مجاری ادراری و ارتوپدی) و ضعیت عمومی خوبی ندارند و نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی و یا مراقبت ها ی ویژه قلبی ، تنفسی دارند به این بخش ارجاع داده می شوند. در بین بیماران بستری در بخش ICU ، یک گروه مهم بیماران با اختلالات تنفسی می باشند که نیاز به راه هوایی مصنوعی و دستگاه ونتیلاتور دارند. این گروه از بیماران شامل:
1) نارسایی تنفس بعد از عمل جراحی
2)ضربات و تصادفات خصوصاً ضربه به سر
 3) بیماران تنفسی مثل COPD یا شکستگی دنده ها
 4) بیماری های عمومی که باعث مشکلات تنفسی می شوند.
 5) بیماران تحت عمل جراحی مغز و اعصاب و یا مبتلا به شوک، عفونت شدید (سپتی سمی) می باشند.
بخش آی سی یو در طول ساعت مختلف شبانه روز آماده پذیرش کلیه بیمارانی که به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند میباشد.پذیرش بیمار با هماهنگی مسئول بخش و متخصصین بیهوشی کشیک از طریق بخش اورژانس و یا از طریق انتقال از سایر بخش های بیمارستان صورت میگیرد.
از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در آی سی یو و نیز مشاوره بیماران بدحال سایر بخش هاوتصمیم گیری درباره انتقال ایشان را بر عهده دارد.
   بیماران در این بخش ملاقات ممنوع می باشند و احتیاج به همراه ندارند . به دلیل کنترل عفونت ، ملاقات در بخش محدود میباشد. این بخش در هر شیفت پرستاران آموزش دیده جهت کار در بخش ICU به تعداد استاندارد دارد. پرسنل تجهیزات پزشکی به طور 24 ساعته و در مواقع لزوم و احیاناً مشکلات دستگاه ها در دسترس می باشند و سرویس به موقع انجام خواهد شد.
اتاق مشاهده جهت همراهان بیماران در بخش تعبیه شده که کاملاً می توانند بیمار خود را مشاهده کنند. (در ساعت های خاص)