معرفی
بخش 2 ارتوپد و اعصاب مردان
رییس بخش ارتوپدی مردان:دکتر سید احمد مرتضوی ماچیانی
رییس بخش جراحی اعصاب مردان:دکتر سیدمهران مولوی شیرازی(متخصص جراحی اعصاب)
مسوول پرستاری:مریم افرندنیا(کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش : داخلی 291 -292       02833335800
ظرفیت بخش:35 تخت
بیماران بستری در بخش :
بیماران مرتبط با مشکلات ارتوپدی و نیازمند اعمال جراحی ارتوپدی
بیماران مولتیپل ترومایی جراحی اعصاب
 بیماران جراحی اعصاب

فعالیت های بخش:

1- ارائه اقدامات درمانی، حمایتی نگهدارنده جهت بیماران مرتبط با مشکلات ارتوپدی و نیازمند اعمال جراحی ارتوپدی، بیماران مولتیپل ترومایی جراحی اعصاب، بیماران جراحی اعصاب

2-انجام آزمایشات ، مشاورات و پیگیری اقدامات تشخیصی و درمانی بیماران

3-ارائه خدمات حمایتی شامل فیزیوتراپی و رژیم های غذایی و ...

4- ارائه خدمات به بیماران Post Icu

5- تهیه وسایل عمل موردنیاز بیماران ارتوپدی و اعصاب توسط خود بخش. 

در این بخش به دلیل لزوم رعایت طرح انطباق همراه بیماران ترجیحا می بایست آقا باشند.