معرفی

رییس بخش جراحی زنان:دکتر نادر خواجه شاهزانیان (متخصص جراحی عمومی) 
مسوول پرستاری :فریبا سلمانی جماعت (کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش:     داخلی 318 - 319      02833335800
 ظرفیت بخش:13 تخت

فعالیت های بخش:

1- بستری نمودن بیماران جهت جراحی و انجام مراقبتهای قبل و بعد از عمل. مانند آپاندیسیت ، سنگ کیسه صفرا ، همورویید، انواع کانسر(سینه – معده - روده و ....)، انواع هرنی و ...

2- بستری نمودن بیماران پس از جراحی های اورژانسی و بیماران بستری در ICU، ، Post ICU و انجام مراقبتهای بعد از عمل مانند ترومای قفسه صدری و شکم ، طحال، گذاشتن چست تیوب و ...

3- بستری نمودن بیماران ترومایی جهت بررسی بیشتر از نظر بالینی

4- بستری نمودن بیماران دارای مشکلات پس از جراحی مانند عفونت محل جراحی و نیز بیماران دارای عفونت زخم ها و زخم بستر

5- بستری نمودن بیماران ترمیمی، گرافت و ... می باشد.

در این بخش به دلیل لزوم رعایت طرح انطباق همراه بیماران ترجیحا می بایست خانم باشند .