معرفی

رییس بخش سوختگی:دکتر علی طارمیها(متخصص جراحی عمومی)
مسوول پرستاری: فرزانه سلیمانپوریان (کارشناس پرستاری)
شماره تلفن بخش: داخلی 351 -352          02833335800
 
بخش سوختگی این مرکز تنها بخش سوختگی پاسخگوی مددجویان سوخته در استان قزوین بوده و فعال می باشد.
بخش سوختگی این مرکز دارای دو قسمت اتاق عمل و بخش سوختگی می باشد. بخش سوختگی دارای 6 اتاق بستری و کلا 18 تخت مردان و زنان، اتاق پکینگ، انبار دارویی و رختکن های استراحت می باشد. مددجویان سوخته پس از پذیرش در اورژانس و انجام اقداماتی نظیر پانسمان و ویزیت توسط پزشک در صورت ضرورت، در بخش سوختگی بستری می گردند.

مددجویان روزانه در اتاق پانسمان پس از شستشو توسط پرستاران آموزش دیده و ویزیت توسط پزشک، پانسمان شده و در صورت لزوم و صلاحدید پزشک در لیست عمل قرار گرفته و روز بعد تحت اعمال اسکارتومی، دبریدمان و گاه فاشیاتومی و در صورت نیاز گرافت قرار می گیرد. روزانه مددجویان تحت نظر کارشناسان فیزیوتراپی قرار دارند که با همکاری پزشک متخصص بخش به انجام خدمات مربوطه مبادرت می نمایند. تغذیه این بیماران توسط کارشناس تغذیه مرکز کنترل می گردد و رژیم غذایی مناسب برای آنها در نظر گرفته می شود.

بخش سوختگی دارای یک پزشک جراح ثابت(دکتر طارمیها – متخصص جراحی عمومی) همچنین یک نفر سرپرستار، حدود 12 نفر پرستار، 1 نفر منشی، و 7 نفر خدمات که به صورت گردشی وظایف محوله را به عهده دارند. پس از پذیرش بیمار در بخش ، پرستار مسئول وی توسط مسئول بخش مشخص می گردد و پرسنل وظایف مورد نیاز بیمار را آغاز می نمایند.
با همکاری مدیران مرکز و مسئولین دفتر پرستاری کوشش شده است که از پرسنل با وجدان کاری بالا و منضبط و با دانش کافی در بخش سوختگی استفاده شود.