معرفی

مركز آموزشي، درماني شهيدرجايي در سال 1356 با نام بيمارستان و زايشگاه شاه اسماعيل با تعداد  تقريبي 56 تخت توسط بخش خصوصي (گروه پزشكي بقراط) راه‌اندازي و مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

 هم‌زمان با شكل‌گيري انقلاب شكوهمند اسلامي به زعامت رهبر فرزانه حضرت امام خميني (ره)، اين بيمارستان در رديف يكي از پايگاه‌ها و مراكز مبارزه با رژيم ستم‌شاهي قرار گرفت.

 پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در سال 1359به بيمارستان ملت تغيير نام يافت، و به شبكه بهداري واگذار گرديد و بتدريج با توجه به نياز گسترش يافت.

هم‌اكنون اين مركز با مساحت 5830 مترمربع و زيربناي 8520 مترمربع با230 تخت ثابت(مصوب) شامل بخش‌هاي جراحي‌عمومي، جراحي‌ارتوپدي، جراحي‌مغزواعصاب، سوختگي، آي‌سي‌يو، اتاق‌عمل، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي،       سي‌تي‌اسكن، فيزيوتراپي، داروخانه، درمانگاه‌هاي تخصصي: ارتوپدي – جراحي – مغزواعصاب – ترميمي – تغذيه – طب فيزيك و قسمت‌هاي وابسته مي‌باشد.

‌در حال حاضر مركز آموزشي، درماني شهيدرجايي بعنوان يك بيمارستان درجه يك در رديف يكي از بزرگترين مراكز آموزشي، درماني سطح كشور مي‌باشد. بطوري‌كه اين مركز علاوه بر درمان بيماران، بعنوان يك مركز تعليم و تربيت، تعداد زيادي از دستياران تخصصي، دانشجويان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي زير نظر اعضاي هيات علمي و رؤساي بخش‌هاي مختلف تحت آموزش‌هاي علوم باليني قرار مي‌گيرند.