معرفی

آزمایشگاه

 
نام و نام خانوادگی: سید امیر فرزام
سمت: رییس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: پاتولوژی
پست الکترونیک:
شماره تماس:261-33335800
 
نام و نام خانوادگی:
دکتر سیمین میرآخور سامانی
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: پاتوبیولوژی
پست الکترونیک:
شماره تماس:261-33335800
 
نام و نام خانوادگی: اعظم مولاپور
سمت: سوپروایزر آزمایشگاه و مسئول واحد میکروب شناسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: پاتولوژی
پست الکترونیک:
شماره تماس:259-33335800
واحد میکروب شناسی:

در بخش میکروب شناسی، آزمایش های کشت خون ،ادرار و مدفوع، کشت و بررسی مستقیم مایعات بدن، زخم ها و تعیین جرم و آنتی بیوگرام در موارد کشت مثبت صورت می پذیرد. در این بخش از محیط های افتراقی جهت کشت نمونه های میکروبی، روش های مختلف رنگ آمیزی( رنگ آمیزی گرم ، زیل نلسون، بلود ومتیلن و ....)و تست های تشخیص نظیر آپتوچین ،اکسید از، کاتالاز، کواگولاز و ...استفاده می گردد.این بخش مجهز به انکوباتور مخصوص میکروب شناسی، انکوباتور CO2، هود مخصوص، اتوکلاو وترازوی دیجیتال می باشد.

 
 
نام و نام خانوادگی: فرید فرمانی
سمت: مسئول واحد بیوشیمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک:
شماره تماس:256-33335800
واحد بیوشیمی:
دراین بخش کلیه آزمایشات بیوشیمیایی بالینی بر روی سرم خون و مایعات بدن ارسالی از بخش ها انجام می پذیرد.

 آزمایشاتی که دراین بخش انجام می شوند، عبارتند از:
قند ،اوره ،کراتین، اسیداوریک ،کلسترول و تری گلیسیرید ،HDL، LDL، بیلی روبین مستقیم وتوتال، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم لیتیم، آلبومین، گلوبولین، توتال پروتئین، ، SGOT،ALK،LDH،CPK ، SGPT، آمیلاز، منیزیم، آزمایشات بیوشیمی ادرار 24 ساعته و مایعات ارسالی انجام می گیرد.
این بخش شامل چند دستگاه اتوآنالایزر با مدل های سلکترا E و چند دستگاه آزمایش الکترولیت سدیم،پتاسیم، و دو دستگاه آب مقطر گیری دیونایزر می باشد.

نام و نام خانوادگی: مهران ماجدی فر
سمت: مسئول واحد هماتولوژی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک:
شماره تماس:256-33335800
واحد هماتولوژی:
 
در بخش هماتولوژی کلیه آزمایشات خون شناسی و فاکتورهای انعقادی انجام می گیرد.

در این بخش آزمایشات CBC و شمارش افتراقی گلبول های سفید ،ESR ، شمارش پلاکت، HCT، Hb، رتیکولوسیت ، تست های انعقادی PTT، PT ، فیبرینوژن و بررسی سلول LE و بررسی خون محیطی انجام می گیرد.
تجهیزات مستقر در این بخش شامل یک دستگاه پیشرفته سل کانتر سیسمکس xs-800i و یک دستگاه سل کانتر سیسمکس K800 و دو دستگاه خوانش سدیمان(BD-Sedi-15) و( Lena) می باشد. بخش انعقاد نیز واجد یک دستگاه کواگولامتر اتوماتیک ACL7000 و یک دستگاه کواگولامتر دستی CA-50 و یک دستگاه کواگولامتر دستی M2 می باشد.
دربخش هماتولوژی و انعقاد نیز به جهت وجود سیستم رایانه مستقل امکان ارسال جواب به شبکه HIS موجود می باشد.

 
نام و نام خانوادگی: مصطفی ایراندوست
سمت: مسئول واحد بانک خون
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک:
شماره تماس:256-33335800
بانک خون:
این بخش عهده دار آماده نمودن خون و فرآورده های خونی(پلاسما،FFP،پلاکت،کرایو) جهت بیماران بستری و اتاق عمل و بیماران اورژانس (خون ریزی ،تصادفی و...)می باشد.
در این بخش آزمایشات گروه خون و RH و کراس مچ (سازگاری) ،آنتی بادی اسکرینگ ، کومبس مستقیم و غیر مستقیم، cell type و Back type انجام می پذیرد.
این بخش مجهز به یخچال ها و فریزر مخصوص بانک خون جهت نگهداری خون و فرآورده های خونی و دستگاه های سروفیوژ، سانتریقوژ و بن ماری نیز می باشد.
شایان ذکر است بخش بانک خون این مرکز در سال 90 به دلیل اجرای طرح هموویژلانس(دوستدار خون) مفتخر به دریافت لوح نقره ای از طرف سازمان انتقال خون کشور گردید.


نام و نام خانوادگی:مجید اسحاقی
سمت: مسئول واحد هورمون شناسی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک:
شماره تماس: 256-33335800