معرفی
مسوول فنی:دکتر فاطمه محمدی چلکاسری متخصص رادیولوژی وسونوگرافی
سوپروایزر رادیولوژی:مجید چتروز (کارشناس رادیولوژی)
شماره تلفن بخش :داخلی  268             33335800-028
یکی از واحدهای هر بیمارستان که جهت تشخیص مواردی از بیماری ها کاربرد دارد بخش رادیولوژی می باشد. رادیولوژی بیمارستان شهید رجایی انجام گرافی های ساده ، ماده حاجب (عکس رنگی) قبل و بعد از عمل و همچنین گرافی های بیماران سرپایی و ناتوان که به هر دلیلی در مطب های خصوصی انجام نمیشود را داراست که توسط کارشناسان رادیولوژی انجام می پذیرد. رادیوگرافی های گرفته شده به همراهCD به بیمار ارائه می گردد.  دستگاه های تشخیصی این بخش شامل دستگاه رادیوگرافی آنالوگ، ثابت و پرتابل،دستگاه CR، سونوگرافی و سونوگرافی داپلر می باشد. در سال 1391 با کوشش ریاست و مدیریت و کارشناسان انفورمانیک و مسوولین رادیولوژی و سی تی اسکن، واحد رادیولوژی مجهز به دستگاه CR شد و کلیه گرافی های بیماران بدون نیاز به کلیشه رادیولوژی جهت رویت پزشکان و بازیابی مجدد در روی سیستم مرکزی ذخیره شده و  از این طریق هزینه های فیلم های وارداتی نیز کاهش یافت (سیستم PACS).
بخش رادیولوژی این بیمارستان در طبقه همکف دارای سه اتاق رادیوگرافی- یک اتاق سونوگرافی- یک تاریکخانه و همچنین اتاقهای جداگانه برای پزشکان رادیولوژیست و کادر فنی و پذیرش می باشد.
چون مبناء کار رادیولوژی تولید اشعه می باشد. لذا دیوارهای اتاق رادیولوژی از صفحات سرب پوشانده شده تا ازخروج پرتوهای یونساز از اتاقهای رادیوگرافی به دیگرمحیط جلوگیری شود.
پرتوهای یونساز دربرخورد با موجودات زنده بویژه انسان، آثار بیولوژیکی بجای می گذارد لذا دستورات بخصوصی درمورد حفاظت دربخش رادیولوژی بکار گرفته می شود. که پوشاندن دیوارهای اتاق رادیوگرافی با سرب و استفاده از پاراوان سربی پرتابل در بخشها و پوشیدن لباس سربی توسط پرسنل از آن موارد می باشد.
مسوول فنی سی تی اسکن: دکتر فاطمه محمدی چلکاسری متخصص رادیولوژی وسونوگرافی
سوپروایزر سی تی اسکن:دانش نظری (کارشناس رادیولوژی)
شماره تلفن بخش : 282- 277                                        02833335800  
سی تی اسکن بیمارستان شهید رجایی به صورت 24 ساعته به بیماران بستری و بیماران سرپایی درمانگاه و اسکرین خدمت رسانی می نماید. سی تی اسکن این مرکز مجهز به دستگاه سی تی اسکن اسپیرال16 مولتی اسلایس می باشد که قابلیت انجام سی تی اسکن های معمولی ،بدون تزریق،سه بعدی-سی تی اسکن همراه با بازسازی ، انجام کلیه سی تی آنژیوگرافی های سرتاسر بدن ( مغز-گردن-اندام-توراکس و ....) را دارد. این بخش شامل قسمت های مختلفی منجمله اتاق سی تی اسکن 1 ، اتاق استراحت کارشناسان ، اتاق کنترل، اتاق ریپورت پزشکان که شامل دو رایانه مجزا جهت ساخت و بازسازی روی فیلمها و محلی جهت حضور بیماران می باشد.
این واحد مجهز به سیستم ارسال تصویر Pacs می باشد و کلیه تصاویر سی تی اسکن بلافاصله پس از انجام به کامپیوترهای نصب شده در بخش های اتاق عمل و درمانگاه ها ارسال می گردد. کلیه کلیشه های گرفته شده، توسط پزشک متخصص رادیولوژی بررسی و گزارش مربوطه تهیه و به همراه CD به بیمار ارائه می گردد.