معرفی

راهنمای پذیرش بیماران در بیمارستان شهید رجاییبطور کلی پذیرش بیمار در بیمارستان شهید رجایی از سه طریق امکان پذیر است :

·         مراجعه به اورژانس بیمارستان

·         مراجعه به درمانگاه و کلینیک

·         مراجعه به مطب پزشک معالج طرف قرارداد با بیمارستان

در این موارد بیمار پس از اخذ معرفینامه و دستور بستری از پزشک جهت پذیرش در بیمارستان به واحد پذیرش واقع در طبقه همکف مراجعه می نماید. این واحد 24 ساعته پاسخگوی مراجعان می باشد

1- بیماران اورژانس

پس از مراجعه به اورژانس بیمارستان، با توجه به نوع مشکل، تریاژ شده و مستقیماً به اورژانس هدایت می‌شوند.
بر حسب نیاز بیمار، معالجات به سه صورت سرپایی یا بستری یا انتقال به بخش‌های بیمارستان انجام می‌شود.

2-      بیماران سرپایی

این بیماران ابتدا به بخش اسکرین (معاینه اولیه ) مراجعه می‌کنند پس از ویزیت و گرفتن دارو ترخیص می‌شوند و یا برای مراقبت بیشتر به اورژانس منتقل می‌شوند.
 
3-     بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه


این بیماران ابتدا باید به پذیرش بیمارستان مراجعه کنند و نوبت پذیرش بگیرند سپس در روز یا روزهای تعیین شده برای دریافت خدمات یا انجام آزمایش‌ها یا عمل جراحی به بیمارستان مراجعه کنند.                                                                                      

 

مدارک لازم جهت بستری بیمار :

 دستور بستری از پزشک معالج به نام بیمار

مدارک شناسایی بیمار (کپی کارت ملی و برای اتباع خارجی گذرنامه)

معرفی نامه بیمه

عملیات ترخیص بیماران:
 

پس از دستور ترخیص بیمار توسط پزشک معالج پرونده توسط منشی های رابط بسته شده و به واحد ترخیص جهت رسیدگی و تنظیم صورتحساب ارسال میگردد.
مراجعه توسط همراهان به واحد ترخیص معمولا از ساعت 11 به بعد انجام میشود. 
بیماران پس از واریز هزینه و ارائه فیش پرداخـت به واحد ترخیص برگ اجازه ترخیص از بخش جهت بیمار صادر می شود و با تحویل ان به مســـــئول بخش بیمارمجاز به ترک بیمارستان می باشد .دریافت صورتحساب مشروط به تسویه حساب کامل با بیـــمارستان ونداشتن بدهی یا تخفیف می باشد .

 

 
نوع بیمه
 
مدارک مورد نیاز
 
نوع بیمه
 
مدارک مورد نیاز
 
بیمه شدگان روستایی
 ارائه کپی عکس دار دفترچه بیمه
( دفترچه بیمه حتماً دارای برگ سفید باشد)  روســـــتائیان گرامی در صورت نداشتن دفترچه بیمه باید به نماینده مقیم بیمه در بیمارستان مراجـــــعه کنند .
 
بیمه شدگان تامین اجتماعی
فتوکپی عکس دار دفتر چه بیمه +برگ بیمه
 
 
بیمه ایرانیان
ارائه کپی دارای تاریخ اعتبار و همچنین تاریخ شروع بیمه قبل از تاریخ بستری شدن بیمـار باشد .- فتوکپی دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار
 
 
بیماران خاص
 
ارائه دفتر چه بیمار خاص – کپی عکس دار دفترچه بیمه
 
   کمیته امداد امام    خمینی ( ره )
معرفینامه از کمیته امداد – کپــی کارت بیمه کمــــیته امـــداد – نــــــــامه پزشک یا اورژانس مصدومین ترافیکی
 
ارائه کپی برابر با اصل کروکی یا صورتجلسه از پاســـــــگاه نیــــروی انتظامی کپی کارت م
نیروهای مسلح  فتوکپی عکسدار دفتر چه بیمه +برگ بیمه 
 
 
 

مواردی که مشمول بیمه نمی شوند:
  1. -نزاع ، ضرب و جرح و چاقو خوردگی
  2. مصدومین ترافیکی ، در صورت داشتن کروکی نیروی انتظامی هزینه درمان رایگان خواهــد بود .
  3. کلیه بیماران حوادث غیر ترافیکی جهت استفاده از مزایای بیمه ملزم به ارا ئه گزارش حـــــادثه 
    توسط پاسگاه تایید شده باشند می باشد .
  4. کلیه کارگران ساختمانی که حین کار دچار سانجه و حادثه شده اند ،جهت استفاده از مـزایا بیمه
    در اسرع وقت به کارشناس بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایند (حتی بیماران دارای بیمه خـدمات
    درمانی یا نیروی مسلح )