معرفی

امور عمومی

       نام و نام خانوادگی: علی فرمانی
سمت: رییس امور عمومی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری
رزومه کاری:
1. مسئول صندوق و ترخیص بیمارستان ولایت
2. مسئول حقوق و دستمزد بیمارستان ولایت
3. مسئول حقوق و دستمزد بیمارستان شهید رجایی
4. مسئول درمانگاه بیمارستان شهید رجایی
پست الکترونیکی: farmani.velayat@gmail.com

شماره تماس: 207-33335800، 33322410

آدرس: چهار راه پادگان_ کوچه شهید صفدری
 
 
کارکنان زیر مجموعه
       نام و نام خانوادگی: افسانه قنبری
سمت: مسئول کارگزینی
مدرک تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی: حسابداری
شماره تماس: 211-33335800

 
         شرح وظایف:

1. صدور احکام حقوقی کلیه پرسنل و تهیه و تنظیم حکم‌های انتصاب ، ارتقاء و . .
2. انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان
3. تنظیم ارزشیابی سالیانه کارکنان
4. اعلام شروع بکار و پایان کار پرسنل ، امور مربوط به تسویه حساب و بازنشستگی کارکنان
5. مطالعه قوانین و بخشنامه‌های استخدامی و سایر بخشنامه‌ها ، انجام مکاتبات اداری و پاسخگویی به مراجعین و مسئولین مافوق و شرکت در جلسات
6. تهیه لیست امور رفاهی کارکنان از قبیل بن لباس ، عیدی ، یارانه مهد کودک
7. پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز واحد با توجه به پستهای بلاتصدی ، انجام امور مربوط به استخدام کارکنان
8. بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل 

 
 
        
نام و نام خانوادگی: نفیسه ذوالقدر
سمت: کارگزین
مدرک تحصیلی:دیپلم 
رشته تحصیلی: حسابداری
شماره تماس: 211-33335800


 
        شرح وظایف:

1. تنظیم لیست‌های اضافه کار و کارکرد ماهیانه و حق الزحمه کار اضافی کارکنان و ارسال به امور مالی
2. تهیه گزارشات لازم و ارائه آمارهای پرسنلی ، حقوقی ، اضافه کار و . . .
3. ثبت و صدور مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی کارکنان
4. نظارت و رسیدگی و کنترل حضور و غیاب کلیه کارکنان
5.  ثبت مشخصات پرسنل جدید و اقدامات مربوط به آنان
6. تنظیم و صدور انواع مأموریت کارکنان

 
   
       نام و نام خانوادگی: محمد مافی
سمت: دبیرخانه
مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی: علوم تجربی
شماره تماس: 210-33335800    
               شرح وظایف:

    1.کنترل تمام نامه های وارده و صادره
    2.ثبت نامه های دریافتی از مراکز و ارگانهای مختلف اعم از پزشکی قانونی- بیمه-دانشگاه و سایر مراکز تابعه دانشگاه
    3.ثبت نامه مشمولین حوزه نظام وظیفه
    4.انجام فکس و دریافت فکس های وارده به مرکز
    5. دریافت نامه های خارجی، کنترل ، ثبت و رساندن آن به شخص یا قسمت مورد نظر
    6.دریافت نامه های مربوط به پزشکان و رساندن آن به منشی یا مدیر گروه آن قسمت
    7.ثبت کلیه قراردادهای بیمارستان با پزشکان و ارگانهای مختلف و ثبت آنها در دبیرخانه و ارسال آن به مراکز ذیربط