پرسشهاي متداول
سامانه پیامکی ارتباط با دانشگاه چند است؟
اتاق ریاست و مدیریت مرکز در کدام طبقه قرار دارد؟
بیمارانی که اعمال جراحی سرپایی دارند، در کدام بخش بستری می شوند؟
محل درمانگاه مرکز کجاست؟
آیا این مرکز بخش اعصاب و روان دارد؟
آیا در این مرکز آنژیوگرافی انجام می شود؟
آیا خدمات مدد کاری در بیمارستان انجام می شود ؟
چه نوع اعمال جراحی در اتاق عمل این مرکز انجام می شود؟
درمانگاه مرکز در چه روزهایی فعال می باشد؟
آیا در این مرکز عمل جراحی سزارین انجام می شود؟
آیا در این مرکز سونوگرافی برای بیماران انجام می شود؟
زمان ترخیص بیماران در این مرکز از چه ساعتی است؟
مدارک لازم جهت بستری بیماران چیست ؟
واحد پذیرش و ترخیص مرکز در کدام طبقه قرار دارد؟
آیا در این مرکز واحد مددکاری برای ارایه خدمت به بیماران وجود دارد؟
آیا در این مرکز برای بیمارانCT اسکن  انجام می شود؟
واحد رژیم درمانی و تناسب اندام مرکز در چه روزی و از چه ساعتی شروع می شود ؟
آیا برای بیماران مرکز اکو قلب انجام می شود؟
کلینیک ویژه مرکز در چه روزهایی فعال می باشد؟
آیا در این مرکز فیزیوتراپی برای بیماران انجام می شود؟