معرفی

قوانین و مقررات پرسنلی

 1. رعایت موازین شرعی و اسلامی در محیط کار الزامی می باشد .
 2. پرسنل جدید الورود پس از تکمیل پرونده کارگزینی جهت تکمیل شناسنامه آموزشی خود به سوپروایزر آموزشی بیمارستان معرفی می شوند بعد از آن طی دوره ای به مسئول بخش همان قسمتی که قرار است شاغل در آن انجام وظیفه نماید جهت آشنایی با قوانین بخش و بمدت 2 هفته خارج از برنامه ، آموزش داده می شود و نهایتاً به قسمت آموزش جهت تکمیل چک لیست ارزیابی آموزشی معرفی و بعد از آن جهت شروع به کار معرفی می گردد .
 3. سیستم پرداخت حقوق بر مبنای سیستم تایمکس می باشد.
 4. ساعت شروع کار اداری از ساعت 7:30صبح و پایان کار ساعت 14 در بخش های بالینی و 14:15 در بخش های اداری می باشد. پایان ساعت کار پرسنل اداری در روز پنجشنبه 13:15 می باشد.
 5. در مواقع اضطراری برای خروج از بیمارستان می بایست پس از هماهنگی لازم با سرپرست مربوطه ، برگه مرخصی ساعتی پرسنل توسط ایشان امضاء شده و به اطلاعات ارائه گردد .
 6. استفاده از لباس فرم تعیین شده ، در تمامی ساعات کار الزامی است .
 7. انجام امور بیمار به بهترین نحو و برخورد محترمانه با بیماران ، جزء وظایف کارکنان است.

قوانین و مقررات بیمارستان ویژه بیماران

 1. دستبند شناسایی را به دست خود ببندید و تا موقع ترخیص آن را باز نکنید.
 2. از به همراه آوردن زیورآالت و اشیاء گران قیمت خودداری فرمایید.
 3. منشورحقوق بیمار در تمامی بخشها موجود می باشد لطفاً آن را مطالعه فرمائید و با حقوق خود آشنا شوید.
 4. اگر از دندان مصنوعی یا سمعک استفاده می کنید ، حتماً به پرستار مسئول اطلاع دهید وقبل از عمل آن را بیرون بیاورید.
 5. در صورت داشتن هرگونه شکایت ، پیشنهاد ، فرم آن را تکمیل نموده و در صندوق رسیدگی به شکایات یباندازید.  ضمناً واحد رسیدگی به شکایات واقع در ساختمان اداری و همچنین در دفتر پرستاری آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما می باشد .
 6. درصورت بیمه نبودن بیمار به واحد مددکاری جهت درخواست بیمه مراجعه نمایید.

      قوانین مرتبط با ملاقات کنندگان

 1. ساعت ملاقات از ساعت 15تا 16می باشد. لذا در پایان زمان ملاقات و به منظور راحتی بیماران و انجام به موقع اقدامات درمانی نسبت به ترک بیمارستان اقدام و با کادر انتظامات در این مورد همکار نمائید.
 2. ملاقات در بخش مراقبت های  ویژه از طریق مانیتور های موجود در اتاق ملاقات امکانپذیر است لذا خواهشمند است همکاری های لازم را در این زمینه با مسئول بخش داشته باشید.
 3. کودکان بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماریهای واگیردار هستند ، از اوردن اطفال کمتر از11 سال به داخل بیمارستان خودداری نمائید.
 4. افراد سالم نیز میتوانند انتقال دهنده برخی میکروبها به بیمار شما باشند ، بنابراین در ساعات ملاقات ، از ازدحام بربالین بیمار خودداری فرمائید.
 5. از کشیدن سیگاردر محیط و محوطه بیمارستان جدا خودداری نمائید
 6. از آوردن گل طبیعی لطفا خودداری فرمائید.
 7. از دست زدن به سرم بیمار و کم و زیاد کردن آن و یا سایر وسایل تیز و برنده اکیداً خودداری فرمائید .
 8. در محوطه بیمارستان لطفاً سکوت را رعایت فرمائید و به خاطر داشته باشید که با همکاری و بردباری و ایجاد نظم و آرامش ، رسیدگی به امور شما سریعتر مقدور می شود.

قوانین مرتبط با همراهان بیمار

 1. در صورتی که طبق صلاحدید خودتان و بر خلاف نظر پزشک، متقاضی اعزام به سایر بیمارستانها هستید بیمارستان نمی تواند آمبولانسی در اختیار شما قرار بدهد و تنها در صورت تصمیم بیمار مبنی بر اعزام بیمار،  آمبولانس از طرف بیمارستان در اختیار بیمار قرار می گیرد.
 2. هرگز بیمار خود را بدون اجازه پزشک و پرستار از بخش خارج نکنید .
 3. ساعت خواب همراهان بیمار از ساعت 11 شب الی 6 صبح می باشد.
 4. زمان ترخیص بیماران توسط واحد ترخیص از ساعت 11 صبح به بعد می باشد.
 5. بیمارانی که طبق دستور پزشک معالج ترخیص می شوند ، پرونده بیمار به همراه خلاصه پرونده پس از جمع آوری و بسته بندی به واحد ترخیص ارجاع می گردد . ( ممکن است بدلیل بعضی اقدامات اداری بین 1 تا 2 ساعت بعد از دستور ترخیص تا ارسال پرونده به واحد ترخیص زمان صرف شود ) پس از آن همراه بیمار جهت تسویه حساب به واحد ترخیص مراجعه می نماید.
 6. در صورتی که همراه موجب اختلال در نظم بخش گردد کارت همراه وی باطل و از بخش خارج می گرد.
 7. برابر طرح انطباق و حفظ مسائل شرعی برای بیماران آقا ( همراه مذکر ) و بیماران خانم ( همراه مونث ) حق ایستادن بر بالین بیمار را دارند
 8. همراهان باید تمام شئونات اسلامی را رعایت نمایند

 


 

فايلها
قوانين و مقررات مرکز.docx 15.836 KB