روابط عمومی
مسئول روابط عمومی: نفیسه ذوالقدر
شماره داخلی: (211)           02833335800
شرح وظایف:
1.       ایجاد و ارتقاء ارتباطات بیمارستان  با سازمان ها و نهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله
2.       نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان و مراجعین  به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه مؤثرتر در بهبود جریان امور
3.       برنامه ریزی سمینارها، همایش ها و مراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبت های ویژه
4.       ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی بیمارستان به مقام ما فوق
5.       تهیه و تدوین اخبار ، صدور بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات
6.       ایجاد هماهنگی با رسانه های جمعی به منظور انجام مصاحبه و شرکت در میزگردها و کنفرانس های خبری مسئولین و مدیران بیمارستان 
7.       ارائه راهکار مناسب برای اجرا و تقویت ارتباط الکترونیکی و بهره گیری بیشتر از سایت بیمارستان  در زمینه ارتباط و انتقال پیام به مخاطبان
8.       ایجاد هماهنگی های لازم بین سایر بخش ها و قسمت های درون سازمانی و برون سازمانی برای استقبال ، پذیرایی و انجام بازدیدهای رسمی و غیررسمی و جلسات مختلف
9.       پیگیری و اجرای کلیه بخشنامه های مربوط به روابط عمومی
10.   انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیریت و رئیس بیمارستان