معرفی
تاریخچه:
در عصر «انفجار اطلاعات» دانشگاهها سردمدار پيشرفت وتوسعه تحقيقات وتوليد دانش بوده و در فرهنگ سازي وگسترش فرهنگ مطالعه و رشد و توسعه انساني داراي اهميت بسیاری مي باشند و همواره اين كتابخانه ها به عنوان ارائه كنندگان اطلاعات سالم و به دور از «آلودگي اطلاعات» مطرح بوده و خواهند بود. كتابخانه هاي دانشگاهي جزئي از ساختار سازماني دانشگاه بوده و به عنوان مركز گردآوري و اشاعه اطلاعات علمي و نيز تامين امكانات تحقيق براي پژوهشگران از اهميت زيادي برخوردار است . کتابخانه ها بعنوان حافظان علم و فرهنگ و گنجینه دانش بشری از ارگانهای اساسی و   بسیار مهم هر جامعه ای محسوب می گردند که کار عظیم خدمت رسانی فرهنگی را بعهده دارند در راستای ایفای این نقش مهم، کتابخانه های  دانشگاهی از وسیع ترین گروه های خادمان فرهنگی بوده و می توان گفت در هر دانشگاه کتابخانه قلب آن دانشگاه است و به عنوان مرکزی با هدف تامین نیازهای مطالعاتی و فکری و اطلاع رسانی به دانشجویان، اساتید و پرسنل ایجاد شده است و جایگاهی مناسب جهت حفظ آثار مکتوب و غیر مکتوب می باشد که در مسیر ترقی جامعه دانشگاهی گام بر می دارد. اهمیت و اعتبار یک نهاد آموزش عالی بعنوان یکی از ارکان جامعه نوین تا حد زیادی با چگونگی کتابخانه آن سنجیده می شود.

اهداف
:
 1. شناسايي نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و کارکنان
 1. فرآهم آوري منابع و اطلاعات علمي مورد نياز استفاده کنندگان
 1. راهنمايي و آموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي
 1. اطلاع رساني در حوزه هاي موضوعي مربوطه
 1. کمک به پيشرفت برنامه هاي آموزشي و پژوهشی
 1. ايجاد بستري مناسب براي آموزش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه
 1. مرکز منابع اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات دسترسي به آنها
 1. بهبود و اعتلاي فرهنگ مطالعه و تحقيق
 2. گردآوري متون اعم از کتب چاپي و الکترونيک ، نشريات ادواري ، اسناد و مدارک
 • چشم انداز:
درعصر اطلاعات، کتابخانه  ها یکی از مراکزی هستند که در بروز رسانی اطلاعات و تولید علم در جامعه نقش اساسی دارند علی الخصوص در حوزه سلامت که با دانستن تازه ترین و جدید ترین آگاهی و دانش  می توان جان هزاران بیمار را از مرگ حتمی نجات داد. بنابراین تلاش کتابخانه بیمارستان شهید رجایی با ارائه خدمات کتابخانه ای مناسب ، در راستاي چشم انداز تعريف شده و به منظور خدمات تشخیصی، درمانی و پژوهشی در مشکلات ترومایی در حوزه ارتوپدی، جراحی و مغز و اعصاب و ... می باشد.
 
 • جامعه استفاده کننده: اساتید_دانشجویان_کارکنان