معرفی

مراجعین محترم بصورت پیوسته و (ناپیوسته یا آفلاین از شبکه داخلی دانشگاه) می توانند اطلاعات مربوط به کتاب ها و منابع علمی، کارگاه های آموزشی این کتابخانه را از طریق لینک http://ofoghlib.qums.ac.ir جست و جو نمایند.