معرفی
ریاست
نام و نام خانوادگی: علی طارمیها
سمت: سرپرست مرکز
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: جراحی عمومی
رزومه کاری:
1. متخصص جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
2. جانشین معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
3. مربی کارآموزی، کارورزی دانشجویان پزشکی و رزیدنت های مرکز
4. رییس بخش سوختگی
5. سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
پست الکترونیک: Alitaremiha@yahoo.com
شماره تماس: 204- 33335800

 
شرح وظایف:

1. مشارکت در تیم حاکمیتی و تیم اجرایی مرکز
2. مشارکت در برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی مرکز و تعیین اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
3. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
4. تایید و امضای کلیه قراردادهای مرکز
5. صدور ابلاغ مسئولین و کارکنان مرکز
6. مدیریت برگزاری کمیته های بیمارستانی
7. نظارت و مدیریت بخش های بالینی
8. ویزیت و معالجه بیماران مراجعه کننده

 

شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان

 • حضورمستمر و فعال درمركز در ساعتها ونوبتهای کاری درج شده در پروانه مسئول فني وقبول مسئوليتهاي مربوطه.

تبصرهبا توجه به ضرورت حضور و کنترل و نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری مربوطه، مسئولان فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگری (مطب، بیمارستان و ... ) اشتغال داشته باشند و پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی گردد.

 • نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعمل های وزارت
 • سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریت های پزشکی (اورژانس)
 • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف بیمارستانی و تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت
 • نظارت بر انتخاب ، به کاری گیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود
 • کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت  مقررات مصرح در این آیین نامه
 • کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اوژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

تبصره بخش فوریت های پزشکی بیمارستانها بر اساس تخصص هایی که مجوزآن را دریافت کرده بایستی امکانات، نیروهای تخصص و کادر پیراپزشکی مورد نیاز را برای درمان بیماران اورژانسی به صورت 24 ساعته در اختیا داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز دیگر نبایستی انتقال داده شود مگر در شرایطی که در حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در این صورت پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیما و یا از طریق ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذیرش می گردد.

 • نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب
 • نظارت بر كيفيت و قابليت استفاده تجهيزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان.
 • کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان
 • ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني و فوريتهاي پزشكي بیمارستان
 • جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی
 • رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین مقررات و دستورالعمل ها
 • رعايت و اعمال كليه قوانين ، مقررات ، دستورالعملهاي وزارت و موازين علمي ، فني ، اسلامي و اخلاقي در مركز.
 • نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه
 • نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب و مرتبط وزارت .
 • نظارت بر گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماری های واگیر قابل گزارش، به معاونت بهداشت/مرکز بهداشت شهرستان مربوطه
 • مسئولين فني موظفند علاوه بر انجام وظايف مربوطه در مدت مسئوليت فني، نواقص و ايرادهاي فني را علاوه بر موسس به مسئول فني رابط (مسئول فني صبح ) اعلام دارند.

تبصره - مسئول مكاتبات اداري با مراجع ذيصلاح ، مسئول فني شيفت صبح به عنوان مسئول فني رابط خواهد بود.