آلبوم تصاویر
چهارشنبه 12 دي 1397 نشست هم اندیشی گروه جراحان مغز و اعصاب استان در سالن جلسات مرکز
نشست هم اندیشی گروه جراحان مغز و اعصاب استان در سالن جلسات مرکز   
1397/10/23 يكشنبه
نشست هم اندیشی گروه جراحان مغز و اعصاب استان در سالن جلسات مرکز   
1397/10/23 يكشنبه
نشست هم اندیشی گروه جراحان مغز و اعصاب استان در سالن جلسات مرکز   
1397/10/23 يكشنبه