آلبوم تصاویر
يكشنبه 21 بهمن 1397 بازدید مدیر، رییس امورعمومی ،حراست ، مدیرپرستاری و هیئت همراه از روند کار بخش اتاق عمل سوختگی
بازدید مدیر ، رییس امورعمومی ،حراست ، مدیرپرستاری و هیئت همراه از روند کار بخش اتاق عمل سوختگی   
1397/11/23 سه‌شنبه
بازدید مدیر ، رییس امورعمومی ،حراست ، مدیرپرستاری و هیئت همراه از روند کار بخش اتاق عمل سوختگی   
1397/11/23 سه‌شنبه