پرسشهاي متداول
شنبه 20 بهمن 1397 واحد رژیم درمانی و تناسب اندام مرکز در چه روزی و از چه ساعتی شروع می شود ؟ شنبه و چهارشنبه از ساعت 11 در درمانگاه مرکز