پرسشهاي متداول
شنبه 20 بهمن 1397 مدارک لازم جهت بستری بیماران چیست ؟

دستور بستری از پزشک معالج به نام بیمار
مدارک شناسایی بیمار (کپی کارت ملی و برای اتباع خارجی گذرنامه)

معرفی نامه بیمه