پرسشهاي متداول
شنبه 20 بهمن 1397 آیا در این مرکز عمل جراحی سزارین انجام می شود؟ در صورتی که بیمار باردار بر اثر تصادف به این مرکز مراجعه کرده و بنا به نظر پزشک معالج نیاز به سزارین اورژانسی داشته باشد انجام می شود.