پرسشهاي متداول
سه‌شنبه 23 بهمن 1397 درمانگاه مرکز در چه روزهایی فعال می باشد؟ همه روزه صبح ها به جز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل