پرسشهاي متداول
سه‌شنبه 16 بهمن 1397 کلینیک ویژه مرکز در چه روزهایی فعال می باشد؟ همه روزه عصرها به جز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل