اخبار اسلایدی
تیم درمانی مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین، زندگی جوان ۲۶ ساله مهرگانی را نجات داد
حسنعلی فرزامی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، گفت: مرد جوان 26 ساله ای که از طبقه سوم در شهرک مهرگان سقوط کرده بود، با تلاش تیم درمانی مرکز، زندگی دوباره ای یافت.
فرزامی با بیان اینکه مصدوم از ناحیه سر دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده بود، اظهار کرد: به محض پذیرش، پزشک متخصص جراحی مغز بر بالین بیمار حاضر شد و اقدامات درمانی بر روی او انجام شد که خوشبختانه بعد از هشت ساعت مراقبت ویژه، سطح هوشیاری بیمار در وضعیت مطلوب قرار گرفت.
 
تراکم بیماران و کمبود تخت آی سی یو
مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی عنوان کرد: از بیمار در بخش تحت نظر، مراقبت می شود، زیرا با توجه به تراکم بیماران، تخت آی سی یو فراهم نیست. وی افزود که بیمار منتظر ارجاع به این بخش است تا تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد.
 
 
 
امتیاز دهی