اخبار اسلایدی
درمان مهربانانه، درد بیمار را کاهش می دهد

دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست کادر درمان اورژانس و تحت نظر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی گفت: پزشک و پرستاری که در حین کار، از روی محبت، کار درمان بیمار را انجام می دهد و با او صحبت می کند، تا حدود زیادی، درد بیمار را کاهش می دهد.

این پزشک متخصص ارتوپدی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی تصریح کرد: هر چه قدر در کار با انگیزه و با محبت پدرانه و مادرانه به فریاد بیماران برسیم، به همان اندازه برکت در زندگی بیشتر خواهد شد.

ایشان اظهار کرد که اگر 20 درصد کار با آرامش و محبت کردن بیمار همراه باشد، بالغ بر 80 درصد رضایت او را بالا می برد و معکوس آن، یعنی 80 درصد کار بدون محبت، فقط 20 درصد رضایت بیمار را به همراه خواهد داشت.

متولی توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: پزشک طب اورژانس، اولین پزشک در درمان بیماران در اورژانس مرکز است و مسوولیت درمان اولیه بیمار بر عهده اوست.

دکتر یوسفی ضمن تقدیر از کادر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، گفت: سیستم مدیریت و درمانی مرکز، از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. ایشان ادامه داد که خوشبختانه تیم درمان این مرکز، نیاز به توضیح پزشک متخصص ندارد و از همان ابتدای کار، تمام کادر مرکز، مسلط به کار خود بوده و به بهترین شکل ممکن، کار درمان بیماران را انجام می دهند.

اورژانس، حساس ترین مکان جلب رضایت بیماران

حسنعلی فرزامی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی نیز عنوان کرد: اورژانس یکی از مهم ترین واحدهای بیمارستانی است و کار عملیاتی برای بیمار، در بدو ورودش خود را نشان می دهد.

ایشان با گفتن اینکه خیلی از بیماران به علت ندانستن روند کار در بدو ورود، ناراضی بوده و شکایت می کنند که پزشک بر بالین بیمار حاضر نشده است، اظهار کرد: در صورتی که در ابتدا، معاینه انجام شده و برای مشخص شدن ادامه روند، کادر درمانی باید منتظر نتیجه آزمایشات اولیه باشند.

فرزامی هم تأکید کرد که 70 تا 80 درصد کار درمان بیمار در ابتدای پذیرش او انجام می شود و صحبت کردن با بیمار از لحاظ روانی، یکی از اولویت های پرستاری است که کمک شایانی به بیمار و همراه او می کند تا با خونسردی بیشتری کار درمان بیمار انجام پذیرد.

شایان ذکر است، در پایان این نشست، پرستاران اورژانس و تحت نظر، گپ و گفتی با مسؤولان داشتند که علاوه بر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر علی طارمیها، محسن ادهمی و حسنعلی فرزامی، به ترتیب: رییس، مدیر و مدیر پرستاری مرکز درباره موارد مطرح شده توضیح دادند.