اخبار اسلایدی
5 اسفند روز مهندس گرامی باد.

1398/12/4 يكشنبه

5 اسفندماه 1398 روز مهندسی و روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی مبارک باد.
1398/12/5 دوشنبه
روز مهندس – در قديم مهندس به شخصي اطلاق مي شده كه به علم هندسه آگاهي مي داشت. روزپنجم اسفند در تقويم‌ها روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ايراني “خواجه نصرالدين طوسي ” و “روز مهندسي” اعلام شده است.
هفتصد و پنجاه و چهارسال از درگذشت دانشمند بزرگ ايراني خواجه نصرالدين طوسي مي‌گذرد اما هنوز هم دستاوردهاي علمي و آراء اين دانشمند ايراني محل رجوع است.
خواجه نصرالدين طوسي از بزرگترين فلاسفه و رياضي‌دانان و دانشمندان ايراني است كه پس از بزرگاني مانند “فارابي”، “ابوريحان بيروني”، “ابوعلي سينا” و “رازي ” ظهور كرد و  امروز روز بزرگداشت او را روز مهندسي در نظر گرفته‌اند.