اخبار
اتمام اسکلت بخش الحاقی تا پایان امسال

1396/7/22 شنبه

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی هم توضیحاتی در مورد سازه و امنیت مرکز داد و گفت: خوشبختانه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، طرح های عمرانی و هتلینگ مرکز، به مرحله اجرا در آمده است و با پایان گرفتن اسکلت بخش الحاقی مرکز تا پایان امسال، نازک کاری آن در دستور کار قرار خواهد گرفت تا شاهد یکی از مجهزترین مراکز ارائه خدمت به بیماران ترومای در منطقه باشیم.