اخبار
برق گرفتگی، شدیدترین نوع سوختگی را ایجاد می کند
 • سوختگی های الکتریکی و ناشی از برق گرفتگی، شدیدترین نوع سوختگی است. به طور معمول این نوع حادثه؛ سوختگی درجه چهار ایجاد می کند و در آن، علاوه بر پوست، عضلات و استخوان ها درگیر شده و باعث ناتوانی های خیلی شدید در فرد و حتی مرگ او می شود.
  دکتر علی طارمیها، رییس مرکز آموزش درمانی - شهید رجایی قزوین، با بیان مطالب فوق، گفت: در این نوع سوختگی ها مهم است که بیمار به سرعت از نظر قلبی – عروقی، کنترل شده و حجم مایعات بدن وی افزایش یابد تا مواد سمی که در اثر جمع شدن مواد زائد در عضلات، بوجود آمده از طریق کلیه دفع شود.
  این متخصص جراحی و سوختگی تصریح کرد که سوختگی با مواد شیمیایی، سوختگی های حرارتی به خصوص در اطفال و سوختگی های ناشی از انفجار نیز از دیگر انواع شایع سوختگی ها است.
  وی درباره درجه بندی و عمق سوختگی ها هم گفت: از لحاظ عمق سوختگی، سوختگی عمقی درجه یک، فقط سوختگی سطحی و شامل لایه فوقانی پوست یا اپیدرم بوده و سوختگی درجه دو، شامل درم و اپیدرم است که خود آن به سطحی و عمقی تقسیم می شود.
  رییس تنها مرکز تخصصی درمان سوختگی در استان قزوین، بیان کرد: سوختگی سطحی در 10 تا 14 روز و حداکثر 21 روز بدون برجا گذاشتن جوشگاه یا گوشت اضافی خود به خود بهبود می یابد، مگر آن که با دست کاری و درمان غیراصولی تبدیل به سوختگی عمقی شود.
  به گفته ایشان: سوختگی درجه دو عمقی، خود به خود بهبود نمی یابد و اگر میکروب روی آن سوار شود یا لایه های عمیق تری درگیر باشد و یا همراه با جوشگاه باشد، باید مداخلات جراحی روی آن انجام شود.
  دکتر طارمیها، عفونت را یکی از رایج ترین مشکلات سوختگی ها دانست و گفت: به طور کلی، عوارض سوختگی به دو عامل سطح و وسعت سوختگی و سن بیمار بستگی دارد. ایشان تأکید کرد که در فردی با سوختگی 40 درصد و سن  سال 60 به بالا، امکان ادامه حیات مصدوم، بسیار پایین است.