اخبار
برق گرفتگی، جان فرد میانسال  40 ساله بویین زهرایی را گرفت.

1397/2/29 شنبه

 محسن ادهمی مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی گفت: این فرد میانسال 40 ساله ساکن بویین زهرا از توابع شهر قزوین است که بر اثر برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع  پس دریافت خدمات اولیه در بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا جهت ارائه خدمات تخصصی به بیمارستان شهید رجایی اعزام که علیرغم تلاش کادر درمانی و پزشکی به علت شدت جراحت جان خود را از دست داد.