اخبار
روز جهانی بهداشت محیط مبارک باد.

1398/7/4 پنجشنبه

روز ملی بهداشت محیط بهانه‌ای است برای تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های کارکنان و مهندسین بهداشت محیط پاسداران سلامت و دوستداران محیط زیست که در امر سلامت جامعه نقش اساسی و پایه را به عهده دارند. بی‌شک تلاش فردی ما در حفظ و نگهداری محیط زیست تاثیر به سزایی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی ما خواهد داشت. چهارم مهر ماه روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد.