اخبار
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

1398/7/25 پنجشنبه

دکتر محمدحسین حیدری، مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدون اطلاع قبلی و بطور سرزده روز پنج شنبه 25 مهر 98 از دانشگاه علوم پزشکی قزوین و زیرمجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت ها، مشکلات و خدمات حوزه سلامت قرار گرفت.

در این بازدید که دکتر امیر محمد کاظمی فر، معاون درمان دانشگاه، دکتر سید مجتبی سیدصادقی، رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه و محمد حسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر حیدری را همراهی می کردند، بخش های اورژانس، تحت نظر، آزمایشگاه، رادیولوژی، آی سی یو و مراقبت های روزانه مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی مورد بازدید قرار گرفت.