اخبار
پیگیری جناب آقای دکتر مهرام و هیئت همراه از وضعیت مصدومین حادثه واحد صنعتی در مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

1398/8/1 چهارشنبه

ریزش بالکن یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین آبیک باعث سقوط و مصدوم شدن ۱۴ نفر از مدیران آموزش و پرورش و شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین شد.

آقای رسولی مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین گفتند: صبح امروز چند تن از مدیران مناطق آموزش و پرورش استان قزوین برای بازدید به یک واحد تولیدی لوازم التحریر در شهرک صنعتی کاسپین آبیک رفته بودند که به علت فرو ریختن بالکن طبقه دوم این واحد صنعتی ۱۲ تن از مدیران آموزش و پرورش به همراه دو تن از مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی استان، از ارتفاع سقوط کردند و مصدوم شدند.

مصدوم شدن ۱۴ نفر بر اثر فروریختن بالکن یک واحد صنعتی در آبیک

رسولی افزود: یک نفر از آنان به بیمارستان ولیعصر آبیک و ۱۳ نفر دیگر برای درمان به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.

به گفته او، ۴ نفر از مصدومان به علت شکستگی بستری هستند و ما بقی سرپایی درمان و از بیمارستان مرخص خواهند شد.

علت حادثه در دست بررسی است.