كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
آگهی ها
آمار بازدیدکنندگان
اخبار دو ستونی
پیوند ها
تماس با ما
جستجو
جلسات
فوتر
منو راست
منوی بالا
هدر
ورود
اطلاعیه
درمانگاه فک و صورت و زیبایی در شیفت عصر این مرکز دایر می باشد.

قابل توجه مراجعین محترم

درمانگاه جراحی فک و صورت و زیبایی در شیفت عصر این مرکز دایر می باشد.

آقای دکتر پیام واردی یک شنبه ساعت 17 الی 19

آقای دکتر سهیل کوشایی دوشنبه ساعت 15 الی 17 

سایت مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی: http://hosrajaee.qums.ac.ir

سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین: http://www.qums.ac.ir