كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
آگهی ها
آمار بازدیدکنندگان
اخبار دو ستونی
پیوند ها
تماس با ما
جستجو
جلسات
فوتر
منو راست
منوی بالا
هدر
ورود
اطلاعیه
تجهیز و بازسازی بخش های ICU جراحی و ICU سوختگی
گامی دیگر از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت
"تجهیز و بازسازی بخش های ICU جراحی و ICU سوختگی"
ü        افزایش تخت بخش ICU جراحی از 8 تخت مصوب به 18 تخت
ü        راه اندازی بخش ICU سوختگی با 4 تخت
 زمان: خرداد ماه 1394 لغایت مهر 1394