اطلاعیه
سامانه ثبت ایده در اندیشگاه سلامت
به پیوست دو برگ پمفلت اندیشگاه سلامت این دانشگاه جهت اطلاع رسانی آن مجموعه ارسال می‌گردد. شایسته است دستور فرمایید ضمن اطلاع‌رسانی، کلیه کارکنان صاحب اندیشه و خردورز، نسبت به ثبت ایده خود با توجه به شرایط مندرج در سامانه اندیشگاه سلامت در پورتال دانشگاه به آدرس http://hpu.qums.ac.ir ترغیب شوند.