اطلاعیه
لزوم نصب اتیکت شناسایی برای کلیه پرسنل
قابل توجه کلیه همکاران محترم مرکز
به اطلاع می رساند با توجه به نصب و استفاده ی پرسنل از اتیکت شناسایی، لذا انتظار می رود پرسنلی که فاقد اتیکت بوده در اسرع وقت نسبت به تهیه ی اتیکت اقدام نمایتد.
لازم به ذکر است در صورت مشاهده و عدم همکاری طبق مقررات اداری برخورد خواهد شد.