اطلاعیه
تهیه بلیط استخر شاهد، نور، شهید رجایی
همکاران گرامی، جهت استفاده از استخرهای رجایی ،نور وشاهد با در دست داشتن کارت پرسنلی  به استخر مراجعه وبا پرداخت هزینه، بلیط تهیه نماید.

قیمت بلیط نیم بها:

رجایی وشاهد 6000 تومان، نور7000تومان سانس ویژه  استخرشاهد برای خانمها جمعه ها ساعت 9تا 12 قیمت 10000تومان

برنامه استخر شاهد بانوان:

شنبه دوشنبه چهارشنبه 12:30-11         /14-12:30        /15:30-14            /18-16:30/

چهارشنبه 12:30-11 شامل نمی باشد. روزهای زوج 16:30تا 15:30 آب درمانی

برنامه استخر شاهد آقایان:

همه روزه 23-21:30

شنبه ودوشنبه علاوه بر سانس بالا 21:30-20

اداره تربیت بدنی دانشگاه- تلفن تماس 2714