اطلاعیه
ثبت نام مجموعه ورزشی و رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت (خزرآبادساری)
 با سلام و احترام
 http://refahi.qums.ac.ir همکاران متقاضی استفاده از مجموعه ورزشی و رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت (خزرآبادساری)، می‌توانند برای ثبت نام به سامانه خدمات رفاهی ، به آدرس 
مراجعه نمایند.
خواهشمند است ، به کلیه کارکنان ، از جمله همکارانی که اتوماسیون اداری ندارند (مانند پزشکان ، پرستاران ، خدمات ،  نگهبانی و ...) ، اطلاع رسانی شود.
مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری 7/7/98 می باشد و اطلاعات ثبت نام در سامانه و پیوست موجود است.