اطلاعیه
طرح واکسیناسیون آنفولانزا
بدینوسیله به اطلاع شما عزیزان می رساند طبق هماهنگی واحد کنترل عفونت مرکز، طرح واکسیناسیون آنفولانزا جهت همکاران در روز سه شنبه مورخ 23 مهرماه از ساعت 9 صبح در درمانگاه مرکز انجام می گردد. خواهشمند است به همکاران ذیربط اطلاع رسانی فرمایید.