اطلاعیه
قابل توجه پرسنل شرکتی آواسلامت
همکاران محترم شرکتی جهت امضا حکم می توانند تا روز یکشنبه مورخه 5 آبان به واحد کارگزینی مراجعه نمایند.