اطلاعیه
همایش ورزشی به مناسبت هفته سلامت بانوان

قابل توجه کلیه بانوان کارمند دانشگاه شاغل در حوزه های تحت پوشش شهرستان قزوین

هفته ملی سلامت بانوان (16-10 آبان) گرامی باد

«ورزش، شادابی، آرامش»

همایش ورزشی به مناسبت

هفته سلامت بانوان

زمان : یکشنبه  98/8/12

ساعت: 7:30 تا 10 صبح

مکان :پارک بانوان نرگس

بانوان گرامی با هماهنگی مسئول مجموعه در برنامه شرکت فرمایید.

با توجه به اعطای ماموریت ساعتی از ساعت 7:30 صبح نیاز به حضور اول وقت در محل کار نمی باشد.

           جهت اعمال پاس اداری در پایان برنامه حضور غیاب انجام گرفته ولیست حاضرین به امور اداری حوزه ها ارسال می گردد.