اطلاعیه
تفاهم انجام شده با آموزشگاه های درنا و برنا

با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی

بدینوسیله اعلام می شود، جهت کارکنان معرفی‌ شده از سوی دانشگاه:

با توجه به تفاهم انجام شده با آموزشگاه های درنا و برنا که تا 30 مهر 99 معتبر است، 35 درصد تخفیف تعرفه مصوب آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.