اطلاعیه
نخستین جشنواره ی روایت زندگی حرفه ای جامعه پزشکی
بسمه تعالی
نخستین جشنواره ی روایت زندگی حرفه ای جامعه پزشکی
لحظه های شفا
مقدمه:
یلدا، شب تولد خورشید، سالهاست که بهانه ی دور هم بودن است؛ بهانه ی دل به مهر روشن کردن و جان از تیرگی و ظلمت
شستن. یلدا شب قصه گویی ست. شبِ شنیدنِ یکدیگر. زندگی هر فردی داستانی بی همتا و یگانه است . برخی افراد به
تناسب شغل و جایگاه خود روز و شب های ویژه ای از سر گذرانده اند که هر کدام می تواند دست مایه داستانی شنیدنی و
خواندنی باشد برای عموم و چه بسا از دل داستان الگوها و قهرمانان مردمی بیرون کشیده شده و به جامعه معرفی شوند.
جامعه پزشکی به دلیل حرفه حساسی که دارد در سخت ترین شرایط انسان ها حضور دارد و در آن ها نقش کلیدی و حیاتی
ایفا می کند. همین موضوع می تواند روایت های نابی برای عموم از زوایه دید جدیدی به ارمغان بیاورد و شاید به تشکیل
تصویری صحیح و نزدیک به واقعیت از شرایط کاری سخت و پرفشار پزشکان و عوامل درمان در بین اذهان عمومی منجر
گردد.
یلدا می تواند امسال برایمان ضیافتی به همراه بیاورد که یادآور مهر و تلاش قشری خستگی ناپذیر از مردم باشد.
طرح پیش رو، ضیافتی ست که از پاییز آغاز می شود و به شبِ اولِ زمستان می رسد. شغلی که در هر دقیقه اش ثانیه ها
بلندتر می شوند و رخدادها یکی پس از دیگری سر می رسند بی شک داستان ها و قصه های زیادی دارد. قصه هایی که
شنیدنش دل ها را به هم نزدیک تر می کند. چرا که خاصیت قصه گفتن و قصه شنیدن همین است.
اهداف:
شناسایی و معرفی الگوهای اخلاقی و حرفه ای از میان حرفه مندان پزشکی
ایجاد بستری صمیمی برای ذکر داستان ها و روایت های ناب از حرفه پزشکی
تامین محتوای دست اول برای انواع تولیدات فرهنگی و چندرسانه ای از زندگی واقعی حرفه مندان پزشکی و ارایه به عموم
مردم
ایجاد فضای مفرح برای گفتگو و تعامل اجتماعی بین اعضای جامعه پزشکی
طرح جشنواره
با اعلام یک فراخوانی ملی، همه ی پزشکان ایران می توانند برش هایی حقیقی از داستان زندگی خود را روایت و ارسال کنند.
این روایت باید مستند )قابل راستی آزمایی( و مربوط به شغل پزشکی باشد.
شیوه های روایی:
-1 ارسال فیلم )از 1 تا 11 دقیقه( – فیلم ها می توانند به سلیقه و خواست ارسال کننده کارگردانی و تدوین شده باشند.
-2 ارسال صوت ) از 1 تا 11 دقیقه( - فایل های صوتی می توانند به سلیقه و خواست ارسال کننده تدوین و صداگذاری
بشوند.
-3 نگارش داستان، قطعه ی ادبی، شعر ) 111 تا 1111 کلمه( – داستان در قالب نثر، نظم و یا قطعه ی ادبی نگارش و
پرداخت می شود.
آنچه در هر سه شکل روایی اهمیت دارد پایداری به داستانی مستند و حقیقی ست.
از میان آثار دریافتی با کمک هیات انتخاب آثاری برای داوری گزینش می شوند. داوران از میان آثارِ منتخب برگزیدگان را در
هر سه بخش اعلام می کنند. برگزیدگان در ضیافت یلدا داستان خود را روایت می کنند. شب یلدا علاوه بر برگزاری جشن
ایرانی و سنتی یلدا مراسم اختتامیه ی این جشنواره نیز برگزار می شود و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
از میان آثار دریافتی که می تواند گنجینه ای بی بدیل از خاطرات پزشکان باشد می توان کتاب، اثر صوتی و فیلم مستند تهیه
کرد. هر کدام از این پزشکان نیز می توانند برای تولید اثر حرفه ای تر، با تولیدکنندگان آثار در ارتباط باشند.
همچنین می توان با مشارکت همکاران طرح، طی یک هفته، آثار منتخب در یک برنامه تلویزیونی به صورت جنگ شبانه به
شکل مناسب و جذابی ارایه شوند.
تقویم اجرایی
31 مهر فراخوان دریافت آثار
31 آبان، پایان فراخوان
31 آبان تا 5 آذر، انتخاب آثار
1 تا 15 آذر، دعوت میهمانان ، تعیین گروه های داوری، داوری آثار
31 آذر، شبِ یلدا، ضیافت یلدا و تقدیر از برگزیدگان