اطلاعیه
ثبت نام خزرآباد ساری
قابل توجه همکاران محترم مرکز
ثبت نام خزرآباد ساری تا فردا 2 دی ماه 98
ظرفیت محدود
جهت ثبت نام به سامانه رفاهی http://refahi.qums.ac.ir مراجعه نمایید.