اطلاعیه
نام نویسی عوامل اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجس شورای اسلامی
قابل توجه همکاران محترم مرکز
بدینوسیله به اطلاع می رساند با عنایت به نامه معاونت توسعه جهت نام نویسی عوامل اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجس شورای اسلامی، همکارانی که تمایل دارند شرکت نمایند تا روز پنجشنبه 26 دی ماه اسامی خود را به همراه یک قطعه عکس به واحد اداری تحویل نمایند.