اطلاعیه
آزمون الکترونیکی مهدویت
قابل توجه همکاران محترم
آزمون الکترونیکی "مهدویت" به تاریخ ذیل در سامانه کارکنان قابل دسترسی می باشد.
زمان: سه شنبه 98/10/24
شروع آزمون: 10-11
امتیاز ازمون: 14 ساعت

»»» دانلود جزوه مهدویت