اطلاعیه
نمایشگاه گل و گیاه
قابل توجه همکاران محترم مرکز
بدینوسیله به اطلاع می رساند نمایشگاه گل و گیاه از تاریخ 19 الی 21 بهمن ماه در ساختمان معاونت دانشجویی واقع در پردیس دانشگاه از ساعت 10/30 الی 14 برگزار می گردد.